«ВКОРІНЕННЯ ЗРОСІЙЩЕННЯ»

«Український народ з’явився внаслідок українізації 1920-х років?»

Один із міфів, які особливо активно поширює російська пропаганда останнім часом, стосується радянської українізації 1920-х років. Мовляв, саме тоді більшовики розділили “велику російську націю” на три окремих народи –російський, український та білоруський.

Насправді ж, розуміння того, що українці є окремим від усіх інших народом, існувало задовго до українізації 1920-х. Ще наприкінці XIX століття український національний рух вступив у політичну стадію розвитку – з’явилися перші вітчизняні політичні партії, а також усвідомлення, що українцям потрібна власна, Українська держава. Вперше таку ідею обґрунтував галицький соціал-демократ Юліан Бачинський у праці “Україна irredenta” 1895 року. А через 5 літ – харківський адвокат Микола Міхновський в “Самостійній Україні”. Тобто, до цієї ідеї майже одночасно дійшли мислителі з різних, географічно віддалених українських регіонів.

“Україна Irredenta” Юліана Бачинського (1895)

і “Самостійна Україна” Миколи Міхновського (1900)

Зрештою, існування українців як окремого від росіян народу була змушена визнати ще російська імперія в останні десятиліття свого існування. У 1905 році імператорська академія наук визнала українську мову окремою та повноцінною. У 1914-16 роках у столиці російської імперії побачило світ перше комплексне наукове видання з українознавства – “Украинский народ в его прошлом и настоящем”. Серед співредакторів були такі авторитетні російські академіки, як Олексій Шахматов і Федір Корш.

Обкладинка наукової праці “Украинский народ в его прошлом и настоящем” (Петроград, 1916)

Українізація 1920-х років стала наслідком Української революції. Більшовицька влада побачила силу та популярність українського національного руху і з метою завоювання симпатій українців вирішила піти на тимчасові поступки (освіта, література, ЗМІ українською мовою, українізація державних установ тощо). Ця політика була складовою ширшого процесу “коренізації” – тобто “вкорінення” більшовицької влади в неросійських республіках і автономіях. Вже наприкінці 1920-х років українізацію почали згортати, а в 1930-х розпочалася нова хвиля зросійщення.

Владлен МАРАЄВ,для «Української лінії»

https://www.youtube.com/@IstoriyaBezMifiv/featured