Автор: КОЗАК Катерина

Кандидат технічних наук, доцент кафедри електричної інженерії ТНТУ ім. Івана Пулюя