Наші автори

Андрій ГРУБІНКО, вчений, викладач університету, доктор історичних наук, професор. Директор Центру стратегічної аналітики та міжнародних студій Західноукраїнського національного університету.

Коло наукових інтересів: всесвітня історія, міжнародне право, політика і дипломатія, історія міжнародних відносин та європейської інтеграції, історія Великої Британії ХХ – ХХІ століття.

andriy.history1983@gmail.com


Андрій МАРТИНОВ, доктор історичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу історії міжнародних відносин і зовнішньої політики України Інституту історії України, НАН України.

Коло наукових інтересів: історія Німеччини, історія європейської інтеграції, зовнішня політика України.

martynov.andriy15@gmail.com


Павло САЦЬКИЙ, науковець, історик, правознавець, журналіст, кандидат історичних наук, доцент кафедри політичних технологій ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана».

У колі наукових інтересів – історія Криму, історія міжнародних відносин та Української революції 1917-1920 років.

pavangard@i.ua


Андрій СТАРОДУБ, кандидат історичних наук. Старший науковий співробітник відділу зарубіжних джерел з історії України Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України. У колі наукових інтересів – політика історичної пам’яті, українсько-польські взаємини в ХХ ст., історія Православної Церкви в Східній Європі.

andriystarodub@gmail.com


Макар ТАРАН, історик-міжнародник, кандидат історичних наук. Доцент кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Голова правління Української асоціації американістики.

У колі наукових інтересів – зовнішня політика США, зовнішня політика Китаю, відносини між США та КНР, зовнішня політика України, історія та актуальні проблеми міжнародних відносин сучасності.

makar_t@ukr.net


Сергій ТРЕУС, генерал-майор запасу, військовий історик, учасник АТО (2014 рік, тактичне угрупування «Кордон»), кавалер відзнаки Президента України – Хреста Івана Мазепи.


Олександр ФИЛЬ, журналіст, кандидат історичних наук. Старший науковий співробітник наукового відділу інформаційно-музейної діяльності Національного військово-історичного музею України.

У колі наукових інтересів – воєнна історія, біографістика та усна історія.

fam_2010@ukr.net


Анатолій ПОДОЛЬСЬКИЙ, кандидат історичних наук, керівник Українського центру вивчення історії Голокосту. Провідний науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України.

Коло наукових інтересів: Історія євреїв України ХХ століття. Історія Голокосту. Українсько-єврейські взаємини в історичній перспективі. Порівняльні дослідження історії геноцидів ХХ століття. Студії з культури і політики пам’яті (Memory Studies) про Другу світову війну.

apodolskyi@gmail.com


Єгор БРАЙЛЯН, історик та журналіст. Випускник кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Автор публікацій про світову політику в низці українських ЗМІ, зокрема «Укрінформ», «Європейська правда», «Лівий берег», «Detector.media». Нині спеціальний кореспондент відділення висвітлення міжнародного співробітництва інформагентства «АрміяInform».

Коло наукових інтересів: новітня британська історія, колоніалізм, Брекзит, медіадипломатія.

yehor.brailian@gmail.com